Belediyelere veri güvenliği uyarısı


Hizmet sürekliliğini sağlamada önemli bir yeri olan yedekleme konusunun özellikle Belediyeler nezdinde ciddiyetle ele alınması gerekiyor.

 

Bilginin elde edilmesi kadar kritik bir diğer konu da elde edilen bilginin yani verilerin korunması. Konunun en önemli muhatabı ise belediyeler. Veri güvenliğini öncelikli gündem konusu haline getiren belediyelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Fakat eski tip sistemleri kullanmaya devam eden belediye sayısı da oldukça fazla. Bronto Bilişim Genel Müdürü Tunca Kaygısız üretilen verinin yedeklenmesi ve yedeklemenin de en güvenli şekilde yapılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Hizmet sürekliliğini sağlamada önemli bir yeri olan yedekleme konusunun özellikle belediyeler nezdinde ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Bronto Bilişim Genel Müdürü Tunca Kaygısız, “Veri altyapısının güvenliğinin sağlanması, özellikle belediyelerin önemle üzerinde durması gereken bir konu. Belediyenin bütün veri altyapısını, doğal afetler veya insana bağlı gerçekleşebilecek felaketler karşısında korumaya alan bir sistem kurulmadığı takdirde, durum içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bugün belediyelerin veri güvenliği konusunda nasıl bir tedbir aldığını değerlendirecek olursak; bu konuyu öncelikli gündem konusu haline getiren belediye sayısı gün geçtikçe artıyor. Fakat bir çok belediye de konunun ciddiyetinin farkında değil ve hala yeterli koruma sağlamayan, günümüz teknolojisine ve güvenlik standartlarına uygun olmayan sistemleri kullanmaya devam ediyorlar” dedi.

Veri güvenliği nasıl sağlanır?

Belediyelerin veri güvenliğini sağlamak için yapmaları gerekenleri açıklayan Tunca Kaygısız, “Veriler arttıkça, koruma konusu da daha zor hale geliyor. Bu nedenle üretilen verinin yedeklenmesi ve yedeklemenin de en güvenli şekilde yapılması gerekiyor. Bunun iki yöntemi var. Birincisi, ‘Kurtarma Merkezi’ kurulması, diğeri de bulut sistemi üzerinde yedekleme yapılması. Kurtarma Merkezi, ana birim sunucusu ile arasındaki fiber altyapılı haberleşme protokolünü kullanarak çalışıyor. Böylece merkez ile belediyenin ana binasında çalışan sunucuların anlık yedeklerinin Felaket Kurtarma Merkezi noktasına taşınmasını sağlanıyor. Bu taşınma, anlık veya belirlenebilecek belli saat aralıkları ile gerçek verilerin, Kurtarma Merkezi’ndeki verilerle eşitlenmesi ile sağlanmaktadır. Her transfer sonrası Bilgi İşlem personeline e-posta veya SMS yoluyla bilgilendirme mesajları ulaşır, böylece rutin kontrolleri minimuma indirir. Felaket Kurtarma Merkezi gibi bir uygulamayı hayata geçiren belediyelerin yılda en az iki defa olmak üzere test senaryoları düzenlemeleri; çalışan uygulama ve verilerinin bütünlüğünü, eksiksiz çalışabildiklerini görmeleri gerekmektedir” diye konuştu.